Среда, 30 09 2020
Войти Регистрация

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Год кнігі

Год кнігі (36)

2020-ы — год 175-годдзя з дня нараджэння класіка казахскай нацыянальнай літаратуры, асветніка і філосафа Абая Кунабаева. 

Дастойны сын казахскага народа, светач Казахстана з’яўляецца менавіта тым гістарычным персанажам, які здольны аб’ядноўваць, кансалідаваць сілы грамадства ў памкненнях да сцвярджэння ідэалаў справядлівага жыцця, да гуманістычнага развіцця будучыні. Абай — па-за партыямі і палітычнымі поглядамі. Ён як сапраўдны класік, чыя спадчына вытрымала выпрабаванне часам, — для ўсіх!..

Варта нагадаць, што ў нашай краіне двойчы на беларускай мове выходзілі паэтычныя кнігі Абая. Адзін раз — яшчэ ў часы Савецкага Саюза. Другі раз — у суверэннай Беларусі. Істотную дапамогу ў арганізацыі другога выдання, якое пабачыла свет у РВУ «Літаратура і Мастацтва», аказала Пасольства Казахстана ў Рэспубліцы Беларусь. Кансультацыямі дапамог вядомы казахскі перакладчык Кайрат Бакбергенаў. Перакладчык паэзіі Абая на беларускую мову лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Мікола Мятліцкі добра вядомы ў Казахстане, з’яўляецца і лаўрэатам прэстыжнай Міжнароднай літаратурнай прэміі «Алаш». Творчасць Абая, матывы яго паэтычных, асветніцкіх перакананняў разглядаліся ў свой час акадэмікам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі вядомым літаратуразнаўцам Уладзімірам Гніламёдавым. Асоба Абая — і на старонках публікацый казахстанскага даследчыка, кандыдата філалагічных навук Святланы Ананьевай, што неаднойчы выходзілі ў беларускім перыядычным друку. Можна прывесці іншыя прыклады прачытання ў Беларусі не толькі творчасці, але і самога лёсу Абая Кунанбаева.

Мне асабіста падаецца, што ва ўмовах будаўніцтва еўразійскай інтэграцыі мэтазгодным для ўмацавання культурных, гуманітарных супольнасцяў на постсавецкай прасторы варта было б абвясціць 2020 год у Садружнасці Незалежных Дзяржаў Годам вялікага Абая. Такі крок, несумненна, мог бы спрыяць пашырэнню ведаў пра яго творчасць, яго мастацкіх, асветніцкіх, філасофскіх запаветаў. Пра Абая шырэй даведаліся б новыя пакаленні, моладзь, якой разам у дружбе жыць і працаваць, наследаваць гістарычны досвед папярэднікаў.

Што датычыць Беларусі, то ў нашай краіне праводзіцца шмат цікавых, адметных мерапрыемстваў рознага кшталту, якія дазваляюць паказваць розныя краіны, розныя народы Садружнасці ў фармаце гуманітарнай дзейнасці. Ужо можна дакладна гаварыць пра тое, што проста выдатнымі творчымі пляцоўкамі, якія аб’ядноўваюць інтарэсы міжнароднага характару, з’яўляюцца і Нацыянальная бібліятэка Беларусі, і Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусі, ды нават абласныя бібліятэкі краіны, а яшчэ і Дом дружбы ў беларускай сталіцы па вуліцы Захарава і многія ўніверсітэты і іншыя культурна-асветніцкія і навуковыя ўстановы.

У Год Абая маглі б з’явіцца і новыя пераклады яго твораў — ці то ў перыядычным друку, газетах і часопісах, ці то асобным кніжным выданнем. У сталіцы Беларусі ёсць агульнаадукацыйная школа, якая носіць імя Мухтара Аўэзава. Несумненна, вучні і настаўнікі гэтай установы актыўна спрычыняцца да арганізацыі розных імпрэз у гонар Абая. Можа быць, школа стане заснавальнікам рэспубліканскага конкурсу сачыненняў, прысвечаных Абаю. Чаму б і не? Чаму б нашаму акадэмічнаму цэнтру літаратуразнаўства — Інстытуту імя Янкі Купалы не правесці ў 2020 годзе і навукова-практычную канферэнцыю, прысвечаную не толькі Абаю, але і гісторыі беларуска-казахскіх літаратурных сувязяў?..

Многія ініцыятывы маглі б узнікнуць і ў іншых краінах. А падсумаваннем Года Абая ў СНД, несумненна, сталі б урачыстасці непасрэдна ў самім Казахстане. Паверце, гасцей казахі любяць, паважаюць, умеюць дастойна прымаць.

Алесь Карлюкевіч

Крыніца: Літаратура і мастацтва

Загаловак у газеце: З сябрамі жыць і працаваць

На наступным тыдні ў Маскве адбудзецца фінал «Кніжчынага тыдня» з удзелам дзіцячых пісьменнікаў Расіі і краін СНД. У вялікай акцыі, якая ўжо стала міжнароднай, возьме ўдзел і аўтарка з Беларусі. 

«Кніжчын тыдзень» — падзея, што не абмяжоўваецца адрэзкам у тыдзень. Яна больш значная і па часе, і па маштабах гучання дзіцячай кнігі, сіле прыцягнення да яе многіх аматараў чытання.

Арганізатары такой незвычайнай дзеі — кнігагандлёвыя прадпрыемствы Расіі. Акцыя ахапіла Санкт-Пецярбург, Разань, Валгаград, Чалябінск. Да яе далучыліся Баку, Алматы, Мінск.

У межах «Кніжчынага тыдня» арганізатары прапануюць розныя магчымасці сустрэцца з багатым светам дзіцячай літаратуры. Ладзяцца віктарыны, літаратурныя гульні, майстар-класы. Галоўная ж падзея — фінал «Кніжчынага тыдня» — пройдзе ў Маскоўскім доме кнігі на Арбаце. Назавуць самую прадаваную кнігу і самае папулярнае выдавецтва.

Беларусь на фінале «Кніжчынага тыдня» ў Маскве прадставіць дзіцячая пісьменніца Алена Стэльмах. Яна сустрэнецца з маленькімі чытачамі ў Доме педагагічнай кнігі, школе № 1233, Політэхнічным каледжы імя М. М. Гадавікова.

«Праз кнігу шукаем мы сяброў», — так гучыць дэвіз праекта, які ажыццяўляе Алена Стэльмах разам са сваімі дочкамі і ўнучкамі. Трэба спадзявацца, што падчас маскоўскіх сустрэч так і будзе: у беларускай кнігі сапраўды пашырыцца кола сяброў.

Марыя Ліпень

Крыніца: Літаратура і мастацтва

2019 год – Год книги в Содружестве Независимых Государств. Одно из ключевых мероприятий в программе этого творческого проекта, направленного на пропаганду книги и чтения, – Международная конференция «Информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе» «Central Asia», которая пройдет в древнем узбекском городе Ургенч. Организатор конференции – Национальная библиотека Республики Узбекистан.

Конференция направлена на активизацию деятельности информационно-библиотечных учреждений, учебных заведений, архивов, музеев и других организаций для действенного и результативного сотрудничества в развитии и применении электронных информационных ресурсов в науке, образовании, культуре и бизнесе. Конференция призвана способствовать эффективному обмену опытом по проблемам формирования электронных ресурсов, созданию библиотечных систем и их использованию в информационно-библиотечных учреждениях, учреждениях системы образования, архивах, музеях, содействовать созданию творческих объединений/ консорциумов по совместному использованию информационно-библиотечных ресурсов.

Пройдет международная конференция в Ургенче 24-25 апреля 2019 года.

Кирилл Ладутько

Нужен ли перевод?..

Язык в литературе есть главная составляющая. Но все же для читателей эта составляющая становится все менее значимой благодаря переводам. В литературных отношениях Беларусь — Россия, где практически любая книга российского писателя открыта для белорусской аудитории, перевод зачастую и вовсе не актуален. Возможно, в этом прелесть двуязычия Беларуси. Но отрадно, что все больше произведений российских писателей появляется на белорусском языке — это только укрепляет традиции взаимного художественного перевода и открывает литературы и культуры многонациональной России.

В Беларуси вышла книга российской писательницы Елены Тулушевой «У добрыя рукі» («В добрые руки») (Минск, «Колорград», 2018). Перевел рассказы, из которых состоит сборник, Владимир Саламаха. Достоинства авторской манеры — в выверенных до деталей социальных типажах, в органичных диалогах героев, которые соответствуют в большей степени законам городской прозы. Лаконичные и динамичные рассказы будут интересны читателям любого возраста. Юные найдут много аналогий с собой, для более взрослых рассказы Елены Тулушевой станут настоящим открытием в понимании иного поколения. Рассказ, который дал название всему сборнику, — история десятилетнего Саши, успевшего пережить смерть пьющей матери и побывать в приюте. Не получив воспитания от родителей, мальчик «воспитывается» в приюте, и уже в таком юном возрасте обстоятельства подталкивают его на определение своего пути. В прозе Елены Тулушевой четко просматривается связь трагедии главного героя с его окружением, особенно с семьей.

Кроме того, в этом году вышел альманах «Далягляды-2019» (Минск, «Мастацкая літаратура», 2019). С произведениями башкирской поэтессы Зульфии Ханнановой знакомит Мария Кобец, стихи татарского поэта Заки Нури воспроизводит по-белорусски Николай Метлицкий. А Рагнед Малаховский перевел чеченскую поэтессу Лулу Куни, лакского поэта Алексея Гаджиева, калмыкского автора Михаила Хонинова, удмуртскую поэтессу Ларису Марданову. Проза и поэзия составили уже не первый сборник такого рода: у проекта давняя история.

Евгения Шитько

Источник: Літаратура і мастацтва

Любовь иных к другому краю...

У писателей Беларуси и одного из российских регионов — Республики Дагестан — давняя и прочная творческая дружба. Традиции внимания к литературам народов этого древнего края наследники Купалы и Коласа активно поддерживают и в XXI веке.

...Листаю страницы будущей книги переводов поэзии народов России «Корни силу берегут». Переводчик — Виктор Шнип. Книга выйдет в издательстве «Мастацкая літаратура» в серии «Сябрына: поэзия народов России». Уже запланирована презентация этого книжного проекта в Москве. Под одной обложкой — стихотворения мастеров слова из Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий-Эл, Татарстана, Чечни, Чувашии. И самый большой раздел представляет поэзию дагестанских литераторов. Аминат Абдулманапова, Анварбек Култаев, Сувайнат Кюрбекова, Шамиль Лутов, Миясат Муслимова, Баху-Меседу Расулова… Вместе собрались поэты, представляющие многоязычную лиру народов Дагестана. Как известно, в этом регионе развиваются национальные литературы более чем на 10 языках. Аминат Абдулманапова — даргинская писательница, автор более 400 песен, многие из которых являются победителями Всероссийского конкурса «Песня года». В 2010 году Аминат присвоено звание народного поэта Дагестана. Анварбек Култаев — ногайский писатель. Его уже знает читатель Беларуси по публикациям в литературно-художественной периодике и в альманахе «Созвучие, Беларусь — Россия». Стихотворения Анварбека Култаева еще раньше были переведены на белорусский язык лауреатом Государственной премии Республики Беларусь Миколой Метлицким и опубликованы в журнале «Маладосць». Сувайнат Кюрбекова — табасаранская поэтесса. Молодой литератор Шамиль Лутов пишет на агульском языке. Кстати, в сборнике Янки Купалы «“А кто там идет?” на языках мира», вышедшем в издательстве «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки», представлен и его перевод легендарного стихотворения на агульский язык. Миясат Муслимова — представительница лакского народа, пишет на русском языке. Баху-Меседу Расулова — аварская поэтесса. Ее талант в свое время заметил Расул Гамзатов и написал адресованное молодой писательнице стихотворение-посвящение.

— Работа над книгой переводов поэзии народов России настолько увлекла, — рассказывает белорусский поэт Виктор Шнип, — что в голове сразу стали появляться новые идеи. И теперь уже, наверное, притяжение к творчеству и поэтов Дагестана у меня надолго. Может быть, и новую книгу переводов соберу. Теперь уже — только дагестанских поэтов. Загляну и в творчество любимого и в Беларуси Расула Гамзатова, других дагестанских классиков.

...В Минске, особенно в Издательском доме «Звязда», в редакции журнала «Нёман» хорошо знают дагестанского журналиста, писателя, художника, многолетнего главного редактора газеты «Горцы» Марата Гаджиева. Он для белорусов и Беларуси в одном лице как полномочный культурный представитель в Дагестане. Марат Гаджиев — организатор, устроитель книжной выставки в Махачкале «Тарки-Тау». И уже несколько лет подряд выставка не обходится без белорусского участия. Презентовали на выставке и белорусскую книжную серию «Созвучие сердец» из 11 книг. Два тома в этом проекте были посвящены России. Отдельная книга — из произведений русских писателей. Второй сборник — поэзия и проза народов России. Познакомили на «Тарки-Тау» и с журналом «Нёман». Гостями выставки в разные годы были белорусские литераторы Алексей Черота и Рагнед Малаховский. А Марат Гаджиев и сам заглядывает в Беларусь. И на традиционный международный симпозиум литераторов «Писатель и время», и на День белорусской письменности, и на Республиканский фестиваль национальных культур. В галерее «Университет культуры», кстати, прошла художественная выставка Марата Гаджиева.

«Сонеты» Янки Купалы — из тех произведений, которые, наверное, вечно будут представлять и красоту белорусской поэзии, и сам народ белорусский. Поэтому и внимательны поэты, переводчики других стран к купаловскому лирическому циклу. Литературный музей Янки Купалы совместно с издательством «Мастацкая літаратура» готовит к выпуску «“Сонеты” на языках мира». Рассказывает директор музея Алена Лешкович: — Когда-то уже был выпущен такой сборник, составленный профессором известным купаловедом Вячеславом Петровичем Рагойшей. Международные литературные контакты развиваются все шире. И сегодня появились новые переводы «Сонетов». Из поэтов России их осуществили: на русский — Максим Замшев, на чеченский — Адам Ахматукаев, на чувашский — Валери Тургай, на шорский — Любовь Арбачакова…

И отдельные страницы в сборнике переводов «Сонетов» Янки Купалы — перевоплощения на языки народов Дагестана. Переводчиками выступили табасаранская поэтесса Сувайнат Кюребекова, ногаец Анварбек Култаев, молодой агульский поэт Шамиль Лутов. Придет время выставки «Тарки-Тау» — в Махачкале презентуют и купаловский сборник.

Сергей Шичко

Фото Константина Дробова

На фото: писатель и художник Марат Гаджиев (справа) во время открытия художественной выставки

Источник: Літаратура і мастацтва

Зульфия Ханнанова, член Союза писателей России (Уфа, Республика Башкортостан): «Не у многих народов есть древние эпосы…».

Зульфия Ханнанова – известный башкирский поэт, переводчик. Педагог. Многие стихотворения Зульфии Ханнановой положены на музыку и стали песнями. Знают башкирскую поэтессу и в Беларуси. Ее произведения в переводе на белорусский язык опубликованы в различных белорусских литературно-художественных изданиях. Мы решили задать Зульфии Ханнановой несколько вопросов, чтобы услышать, как она определяет место такой небольшой национальной литературы, как башкирская, в мировом художественном пространстве.

Малые литературы" что вы лично вкладываете для себя в это понятие..?

Умом я, конечно, понимаю, что с лица земли по разным причинам ежегодно исчезают более сотни народов. И, в основном, малочисленных. Но сердцем никак не могу себе позволить называть литературу какого-либо народа – малой. А как его измерить? Исходя из малочисленности народа, только тем, сколько человек её прочитает?! А если это настоящий шедевр, и он переведён на сотни языков мира? Помните стихотворение чувашского классика Михаила Сеспеля «О пашне нового дня»:

Отлит из синего луча рассвета плуг,

В оглоблях пляшет солнце.

Новый День –золотая голова с желтым отсветом –

Выходит в чувашское поле, чтобы совершить пашню…

(подстрочный перевод)

Это стихотворение, написанное 22 летним автором, переведено на 55 языков мира!..

Можно ли назвать малой литературу башкир, которые сохранили и донесли из глубин веков космогонический эпос Урал-батыр» – самое крупное и древнейшее эпическое произведение башкирского фольклора. Оно занимает достойное место среди великих памятников литературного наследия народов мира. Не у многих народов бытуют такие древние эпосы, как башкирский «Урал-батыр», киргизский «Манас», шумерский «Гильгамеш».

Поэтому я не знаю, с какой стороны подойти к этому вопросу…

Вам как читателю видны литературы народов Чувашии или Удмуртии, к примеру, или -- нивхов или бурятов? А знаете ли вы кого-либо из писателей шорских, нанайских или ненецких?

– Сразу вспомнились строки шорского поэта Геннадия Косточакова:

«Я последний шорский поэт.

Каждый стих мой – как причитанье:

Полон веры и полон страданья…»

Пусть Всевышний не даст исчезнуть всем народам!..

Мне просто крупно повезло, что мои стихи были напечатаны в Антологии современной литературы народов России. Она объединяет 229 современных российских поэтов, пишущих на 57 национальных языках. В книге можно найти произведения не только нивхских, нанайских, ненецких, бурятских, но и лакских, рутульских, табасаранских, ульчских, юкагирских авторов. Более того, со многими из них мы встречались на Презентации Антологии , которая проходила в 2017 году на Красной площади Москвы, затем осенью – в городе Пятигорске. На Красной площади я познакомилась с поэтами, которые творят на разных языках. Например, Адам Ахматукаев пишет свои стихи на чеченском, Аскером Додуевым – на балкарском, Бронтой Бедюров – на алтайском, Сейран Сулейман – на крымско-татарском. Благодаря трудоёмкой работе наших переводчиков, я имею возможность знакомиться с их произведениями. А ещё приятно то, что мы продолжаем общаться.

И с чувашскими писателями нас связывает тесное сотрудничество. Мне посчастливилось участвовать в Днях Башкирской литературы в Чебоксарах. Обожаю поэзию Раисы Сарби. Охотно общаюсь с Валерием Тургай. Переводила несколько его стихов на башкирский язык.

А может следом за исчезновением с карты мира Советского Союза (многонационального Советского Союза) исчезли и "малые литературы" народов России?

Для кого-то -- да, исчезли. Это для тех, кто не интересуется литературой. Не любит читать. Республики не исчезли, поэты не перевелись.

– Не кажется ли вам, что после ухода Юрия Рытхэу, Педера Хузангая, Заки Нури, Давида Кугультинова и Расула Гамзатова в "малых литературах" и ярких имен не осталось?  

Ярких имён много! И в те времена их было не единицы. Просто, кого-то знали, а кто-то, в силу своей скромности, но и по другим, сопутствующим тому периоду причинам, оставался в тени. К ярким именам заслуженно можно причислить и Народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Но ведь в это же время творили не менее талантливые башкирские народные поэты Назар Наджми, Рами Гарипов. Хадия Давлетшина – первая признанная писательница Советского Востока, автор романа «Иргиз» о судьбе родного народа, Народный писатель Башкортостана Зайнаб Биишева, первая женщина Востока, написавшая трилогию. Их имена мы чтим, гордимся ими! Наше поколение воспитано на высоких образцах литературы. И это, несомненно, отражается в творчестве современных авторов: есть к чему стремиться. Мне кажется, что современные писатели ещё и более креативны.  

А возможно ли из "малых литератур" сложить мозаику большой литературы народов России? Или все-таки разнонациональные художественные полюса нельзя объединить в одно целое? 

В мозаику сложить можно, но в кашу – ни в коем случае. Мы же не безликие. У каждого народа можно научиться чему -то хорошему. Национальная литература отражает и быт, и культуру, и нравственно-этические ценности каждого народа. Тем она и интересная. Я много интересного узнала о национальной кухне, о быте, об истории белорусского народа, когда переводила повесть-сказку белорусского автора «Шубуршун и его друзья». Сейчас я читаю роман знаменитого писателя Идриса Базоркина «Во тьме веков», и через его призму восхищаюсь величием ингушского народа.

Безусловно, писатели национальных республик, в первую очередь, должны заботиться о сохранении родного языка. Только так мы сможем сохранить национальную литературу. А как же иначе сложить мозаику?!

Беседовал Сергей Шичко

Уфа – Минск

В Минске при поддержке Министерства информации выходит книга лауреата Нобелевской премии в области литературы Рабиндраната Тагора “Моя золотая Бенгалия” на языках мира”. Под одной обложкой помещено более 50 переводов стихотворения, написанного в начале XX века и затем, в 1970-е годы, ставшего Гимном суверенного государства Бангладеш. Автор предисловия к книге – Представитель ЮНIСЕФ в Республике Беларусь Рашед Мустафа Сарвар. Он – не случайный собеседник, поскольку родился и часть своей жизни провел в Бангладеш. С ним, известным международным дипломатом, – наш разговор о Тагоре, о самой идее книги, о том, что сближает разные народы.

– Рабиндранат Тагор очень давно написал стихотворение, за перевод которого сегодня взялись литераторы разных стран… Чем, на ваш взгляд, оправдан такой выбор?

– Великий бенгальский поэт, прозаик, композитор, художник Рабиндранат Тагор (1861 – 1941) соединил в себе, в своем творчестве всё, чтобы его по праву можно было называть основоположником художественной литературы и музыки Бенгалии. Тагор-пророк и сегодня остается философом, который как луч света прокладывает человечеству, миллионам своих соплеменников дорогу в мир правды и равного жизненного, духовного обустройства. Так случилось, что две страны – Индия и Бангладеш – избрали его стихотворения своими гимнами. Избрали через многие годы после написания этих стихотворений.

– Тагора уже в первой четверти минувшего столетия хорошо знал весь мир. Его “Гитанджали” одинаково знаково, весомо звучали и на бенгальском, и на английском… В чем же его особая энергетика?

– Позвольте приведу одну цитату: “Наше духовное воспитание шло успешно потому, что мы учились в детстве именно на бенгальском языке… Несмотря на то, что повсеместно твердили о необходимости английского воспитания, мой брат был достаточно твёрд, чтобы дать нам “бенгальское”…” Так написал, подчеркиваю, лауреат Нобелевской премии в области литературы за 1913 год поэт и философ Рабиндранат Тагор… Человек, перед которым все двери открывались, даже если бы он не делал акцент на своей национальности. Но Тагор осмысленно отмечал свою национальную составляющую… Я не буду комментировать эти слова классика. Каждый делает свой самостоятельный выбор сам. Но замечу, что выбор Рабиндраната Тагора был настолько правильным, потому свое стремление к независимости, суверенитету народ Бангладеш, бенгальцы, отождествляют именно с его поэзией, его творчеством начала XX века. Хотя свою свободу, свою настоящую государственность народ Бангладеш обрел лишь в 1970-е годы.

– Рабиндранат Тагор был и организатором многих процессов…

– Но он очень твёрд был в своих убеждениях. И разрушительные, революционные преобразования осмысливал по-своему. В 1905 году акт Керзона о разделе Бенгалии вызвал волну всенародного протеста. Было создано движение «Свадеши». Одним из руководителей его стал именно Рабиндранат Тагор. Тогджа же им были написаны патриотические песни «Золотая Бенгалия» и «Земля Бенгалии». В день вступления в силу акта Рабиндранат Тагор организовал Ракхи-бондхон – обмен повязками, символизирующий единство Бенгалии, в котором приняли участие и индусы и мусульмане… А вот дальше во главе протестных акций он не пошел. Для поэта главным оставалось просветительство, гуманитарное освобождение от разного рода социальных оков.

Бенгалия! Из сердца моего

Ты рвёшься в небо, озаряя землю!

О, музыка души! О, волшебство,

Которому я, словно флейта, внемлю!

Как ароматом манговых садов

Меня волнует твой весенний ветер!

О, мать моя, я повторять готов,

Что нет родней тебя на белом свете!

Я осенью на рисовых полях

Твою улыбку вижу непременно.

О, мать моя, бенгальская земля,

Ты вечным плодородием бесценна!

Цветущих трав невиданный ковёр

Зовёт меня прилечь в тени баньяна.

Словно нектар – от рек до синих гор –

Дыхание твоё благоуханно!

Хочу, чтоб никогда тоска и боль

В твоей судьбе пристанища не знали!

О, мать моя, Бенгалия, позволь

Вместо тебя принять твои печали! –

– так говорит с читателем с помощью переводчика Юрия Щербакова Рабиндранат Тагор на русском языке.

Простые, казалось бы, строки, но как они ложатся на душу, как проникает в сердце каждого человека!.. Думаю, что так к своей родине, к своему родному краю готов обратиться сын каждой страны, представитель любой национальности, любой народности мира. И я люблю свою Бенгалию, люблю родную страну Бангладеш, люблю весь мир, наполненный солнечными лучами, люблю то мироздание, где правят, где должны править, главенствовать добро и справедливость, где есть место счастью и свежему ветру…

– В книге Рабиндраната Тагора «Моя золотая Бенгалия» на языках народов мира» вы выступили автором предисловия…

– Меня обрадовала идея белорусских издателей собрать воедино переводы одного яркого, исключительно тёплого и сердечного, душевного стихотворения лауреата Нобелевской премии Рабиндраната Тагора. Восхищен, что на белорусский язык «Мою золотую Бенгалию» перевели сразу пять белорусских переводчиков: Микола Метлицкий, Мария Кобец, Наум Гальперович, Надежда Солодкая, Сергей Панизник. Знаю, что еще в 1920-е годы поэзию Рабиндраната Тагора на белорусский язык перевоплощал народный поэт Беларуси Якуб Колас. С интересом открыл для себя неизвестные ранее мне языки, на котором о Бенгалии, Бангладеш с другими народами заговорили слова Гимна Бангладеш, слова стихотворения великого Тагора. С легендарным стихотворением великого художника слова соприкоснулись и поэты Дагестана – они перевоплотили строки о Бенгалии на аварский, агульский, даргинский, ногайский, цахурский, каратинский, кумыкский, лакский, лезгинский, табасаранский языки!.. В книге – переводы на языки народов Азии, Европы, Африки. Всем низкий поклон за такую искреннюю работу!.. Уверен, что о книге узнают в столице Бангладеш -- Дакке и ее окрестностях, о книге узнают в разных университетах Бангладеш и в соседних странах, везде, где живут бенгальцы.

Мне приятно, что такая творческая и гражданская инициатива реализована именно в Беларуси. Верю, что мир объединяет Слово. Настоящее, искреннее, лучезарное, солнечное Слово. Верю, что такой диалог, который выстроен в книге, представлять которую мне выпала большая честь, станет частью и белорусско-бангладешского диалога дружбы. Рад, что у книги одного стихотворения Рабиндраната Тагора на языках народов мира два составителя – бенгалец и белорус. Спасибо всем, кто создавал этот творческий проект! Спасибо всем, кто откроет страницы этого запоминающегося издания!..

 

Беседовал Кирилл Ладутько

 

XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка в цифрах.

Источник: официальная страница XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки в Facebook

«Я тот, кто есть…». В Союзе писателей Таджикистана помянули поэта-патриота Саидджона Хакимзода, которому исполнилось бы 80 лет.

Проведение дней памяти ушедших из жизни литераторов стало хорошей традицией в Союзе писателей Таджикистана. В этом году мероприятие началось с поминания поэта и журналиста, члена Союза писателей Таджикистана Саидджона Хакимзода (1939-2004), 25 января с.г. которому исполнилось бы 80 лет.

Открывая мероприятие, первый заместитель председателя Союза писателей Ато Мирходжа отметил, что Саидджон Хакимзода принадлежит к литературной школе, основанной в Кулябском регионе незабвенным Сайдали Вализода, воспитанниками которой являются такие поэты, как Ашур Сафар, Хабибулло Файзулло, Шохмузаффар Ёдгори, Гоиб Сафарзода, Мухаммад Гоиб и другие. Первый сборник стихов С. Хакимзода по рекомендации наставника молодых писателей Боки Рахимзода вышел ещё в 1963 году, затем последовало много других. 

С обстоятельным докладом о жизни и творчестве поэта выступил доктор филологических наук, профессор Аламхон Кучаров. На вечере памяти о покойном вспоминали и говорили об особенностях его стиля Гулназар, М. Аджами, Камол Насрулло, С. Мамур, Умар Салим, М. Гоиб, Рустам Ваххоб, Хакназар Гоиб, специально приехавший из Куляба. Почти все выступавшие указывали на одну характерную черту стихотворений С. Хакимзода — близость языка к народному. В тяжёлое время, сложившееся в годы гражданской войны в Таджикистане, и особенно в заблокированном Кулябе, поэт, глядя на иных лицемеров и флюгеров, в одночасье на 180 градусов изменивших своим прежним убеждениям, сказал:

«Я тот, кто я есть, никак не могу по-иному,
Остался на бреге своём, не примкнул я к другому».

Таким он и запомнился — честным и бескомпромиссным, запомнился всем, кто его знал, дружил и работал с ним.

И ещё на вечере памяти было отмечено, что задолго до того, как Главу государства уважаемого Эмомали Рахмона официально объявили Лидером нации, С. Хакимзода не раз так называл его в своих искренних и задушевных стихах. Книги поэта — это след, который он оставил на земле, в памяти поклонников высокой поэзии.

Выступавшие высказались о том, что в поэтическом наследии Саидджона Хакимзода тема родины и патриотизма имеет огромное значение. Эта тема, начиная с его первых сочинений, вошла в его первый сборник стихов под названием «Красный тюльпан» (1964). Лирические герои поэта-патриота плотью и кровью соединены с родиной и едины с ней и в горе, и в радости.

Было отмечено, что патриотическое поэтическое наследие Саидджона Хакимзода отличается своим народным аспектом, выразительным языком и имеет большое учебно-воспитательное значение.

Мансур Суруш,
литературный обозреватель НИАТ «Ховар»

Источник: Ховар

 

 

По традиции конкурс, посвященный творческому литературному наследию Э.Т.А. Гофмана, торжественно открывается в день рождения знаменитого немецкого писателя-романтика, композитора и художника, родившегося в Кенигсберге 24 января 1776 года.

Гофман

В прошлом году в этом литературном состязании участвовали работы 592 авторов из девятнадцати стран. На сей раз организаторы ждут не меньшей активности: конкурс набирает популярность с каждым годом.

Проводится он по пяти номинациям, каждая — традиционно под девизом, гофмановской цитатой: Поэзия — «Желания, грезы, блаженные надежды всегда стремятся перелиться из сердца в сердце». Проза — «Можно быть великим ученым и все-таки понятия не иметь о самых обыкновенных в жизни явлениях». Девиз для номинации «Проза сказочная, фантазийная» — «Самые дивные божественные чудеса случаются в сокровенной глубине человеческой души, и об этих чудесах всеми силами своими и должен возвещать человек словом, звуком и красками». Публицистика и эссеистика соревнуются под девизом: «Есть люди, подобные монетам, на которых чеканится одно и то же изображение. Другие похожи на медали, выбиваемые только для данного случая». Есть также отдельная номинация для прозы и поэзии молодых авторов в возрасте от 17 до 25 лет.

Конкурс проводится с 24 января по 25 мая 2019 года, работы принимаются до 24 марта. Финалисты приедут в регион в мае.

— Приглашаем к участию. Обещаем честное, справедливое судейство. Постараемся сделать интересной и насыщенной финальную часть конкурса в Калининграде, Светлогорске и Черняховске с 19 по 25 мая 2019 года, — заявил председатель Калининградского отделения Союза российских писателей Борис Бартфельд.

По его словам, для участников конкурса-фестиваля проведут мастер-классы главный редактор журнала «Нева» Наталья Гранцева, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев и спецкор «ЛГ» по Северо-Западу Владимир Шемшученко, сопредседатель Союза российских писателей Олег Глушкин и лауреат премии им. Куприна Александр Ломтев.

КСТАТИ
Старт конкурсу будет дан 24 января в областном историко-художественном музее, на открытии выставки «Отражения» из цикла «Гофманиана». Как считают в музее, тема зеркальных поверхностей, идея отражения, двойственности переходит у Гофмана из произведения в произведение, являясь важной частью его образной системы.
Этой теме посвящена и новая экспозиция, где в музыкально-театральном сопровождении будут представлены работы студентов отделения дизайна художественно-промышленного техникума и опытных живописцев. В ходе перформанса московский художник Алла Решетникова создаст на холсте масштабное художественное посвящение Гофману на глазах зрителей и передаст его в дар музею. 

СПРАВКА
Конкурс-фестиваль проводят представительство Союза российских писателей в Калининграде и общественная организация «Черняховское землячество» при поддержке министерства культуры и туризма правительства Калининградской области, Союза российских писателей, администраций Черняховского и Светлогорского городских округов, а также при содействии «Литературной газеты», литературных журналов «Нева» (Санкт-Петербург) и «Балтика» (Калининград).

Подробности о конкурсе можно найти здесь.

Скачать положение о конкурсе

Светлана Песоцкая/РГ
Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

Источник: ГодЛитературы.РФ